Mediumsunie

Wist je dat

Wist je dat? Weetjes op het gebied van spiritualiteit & paranormaliteit

De wereld van de spiritualiteit en paranormaliteit is voor veel mensen een onbekende en soms ook ingewikkelde wereld, waar zij nog niet veel kennis van hebben. Heeft deze wereld jouw interesse gewekt, maar weet je er verder inhoudelijk nog niet veel vanaf? Dit blog staat vol met interessante weetjes om jouw kennis rondom paragnosten, mediums, helderzienden en tarotkaarten te vergroten.

Paragnosten

Wist je dat…

… paragnosten over maar liefst vijf verschillende gaven kunnen beschikken?

… niet iedere paragnost dezelfde paranormale gave(n) heeft?

… een paragnost niet automatisch hetzelfde is als een helderziende? Sommige paragnosten beschikken namelijk niet over een helderziende gave en zijn daarom geen helderzienden.

… paragnosten zelfs in de Griekse oudheid al bestonden? Een voorbeeld hiervan is het Orakel van Delphi.

… paragnosten zowel uitspraken kunnen doen over het verleden, het heden en de toekomst?

… er tegenwoordig ook veel paragnosten zijn die online of telefonische consulten kunnen geven?

… een consult met een paragnost je verder kan helpen in het geven van richting in je leven en het nemen van besluiten?

… paragnosten gebruik kunnen maken van verschillende attributen tijdens een consult?

Helderzienden

Wist je dat…

… een helderziende automatisch ook een paragnost is?

… helderziendheid slechts één van de vijf paranormale gaven is? De andere vier paranormale gaven zijn helder voelen, helder ruiken, helder weten en helder horen.

… veel mensen een helderziende gave bezitten, zonder dat ze hier zelf erg in hebben?

… helderziendheid de meest voorkomende paranormale gave is?

… helderzienden beelden zien die andere mensen niet kunnen zien? Dit kunnen bijvoorbeeld gebeurtenissen zijn of personen.

Mediums

Wist je dat…

… een medium niet hetzelfde is als een paragnost?

… mediums in staat zijn contact te leggen met overledenen?

… er ook mediums zijn die in contact kunnen komen met overleden dieren?

… een bezoek aan een medium je verder kan helpen wanneer je een moeilijke periode doormaakt door het verlies van een dierbare?

… sommige mediums ingeschakeld kunnen worden voor het ‘reinigen’ van een huis wanneer de bewoner het idee heeft dat er zich geesten in het huis bevinden?

… er ook mediums zijn die online consulten geven?

… ieder medium zijn of haar eigen specialiteit heeft? Verdiep je dus goed in de specialiteiten van verschillende mediums, bij het maken van een keuze voor een bepaald medium.

… het voor mediums niet uitmaakt of een overledene lang- of kortgeleden overleden is?

Tarotkaarten

Wist je dat…

… tarotkaarten waarschijnlijk al vanaf de 15e eeuw gebruikt worden?

… een set met tarotkaarten een tarotdeck wordt genoemd?

… er vele tientallen verschillende tarotdecks zijn?

… een regulier tarotdeck bestaat uit 78 kaarten? Deze 78 kaarten zijn onderverdeeld in de kleine en de grote arcana.

… je ook online zelf tarotkaarten kunt draaien?

… er aan de hand van tarotkaarten uitspraken gedaan kunnen worden over verschillende levensfasen?

… het bekendste tarot deck de ‘Rider Waite Tarot’ is?

… tarotkaarten zijn voorzien van de meeste prachtige afbeeldingen?

.. je voor tarot geen speciale gave hoeft te hebben? Er zijn veel verschillende boeken om zelf uitgebreide kennis over tarot op te doen.