Mediumsunie

Soorten tarot: verschillende decks

Er zijn wereldwijd zeer veel soorten tarotkaarten bekend. Enkele gangbare voorbeelden van soorten tarotkaarten (ook wel tarotdecks genoemd) zijn: Rider Waite tarot, Engelenkaarten en Lenormand kaarten. Verreweg de meeste gebruikte en populairste soort tarot zijn de Rider Waite tarotkaarten. Dit tarot is oorspronkelijk uitgebracht door de academicus Arthur Edward Waite in 1909. De afbeeldingen op de kaarten van het Rider-Waite tarotspel zijn gemaakt door een kunstenares en zijn eigenlijk vrij simpel en ‘kinderlijk’ getekend, maar achter deze op het oog eenvoudige prenten gaat een grote symboliek schuil. Zoals alle tarotdecks, bestaat ook de Rider Waite tarot uit 78 kaarten. Bij eerdere tarotdecks waren de kaarten uit de Kleine Arcana (voor verdere uitleg zie hieronder) niet voorzien van een afbeelding. De Rider Waite tarotkaarten brachten hier verandering in, doordat bij dit tarotdeck ook de kaarten van de kleine Arcana voorzien zijn van afbeeldingen.

De opbouw van een tarotdeck

Zoals hierboven al vermeld, bevatten alle soorten tarots in totaal 78 kaarten. Binnen deze 78 kaarten wordt een onderscheid in twee groepen kaarten gemaakt, namelijk:

De Grote Arcana – bestaat uit 22 kaarten
De Kleine Arcana – bestaat uit 56 kaarten

De Grote Arcana

De 22 kaarten in de Grote Arcana zijn eigenlijk het belangrijkste onderdeel van alle soorten tarot. Deze 22 kaarten staan symbool voor de belangrijkste fases in het leven van een mens. Het leven van de mens wordt door de kaarten in de grote Arcana onderverdeeld in deze levensfases: de geboorte, de jeugd, de volwassenheid en de ouderdom. Niet alle fases van de Grote Arcana bevatten evenveel kaarten, zo bevat de geboorte slechts één kaart, terwijl de ouderdom wel negen kaarten bevat. Enkele voorbeelden van kaarten uit de Grote Arcana zijn: de dwaas (geboorte), de keizer (jeugd), het rad van fortuin (volwassenheid) en de zon (ouderdom).

De Kleine Arcana

De andere groep kaarten uit een tarotdeck zijn ‘Kleine Arcana’ kaarten. De Kleine Arcana bestaat in totaal uit 56 kaarten. In tegenstelling tot de kaarten in de Grote Arcana, hebben de kaarten in de Kleine Arcana betrekking op relatief kleinere levenslessen tijdens het leven van de mens. De Kleine Arcana is vervolgens weer onderverdeeld in vier verschillende categorieën tarotkaarten: de staven, munten, zwaarden en bekers. Per categorie zijn er dus 14 kaarten, waarvan 10 kaarten de ‘getalskaarten’ worden genoemd, op deze kaarten staan getallen afgebeeld in de vorm van de naam van de categorie. Voorbeelden van dit type kaarten zijn een kaart met 8 munten of een kaart met 3 bekers. Door de alle 10 getalskaarten uit één van de vier categorieën opeenvolgend naast elkaar neer te leggen, kunnen in totaal vier verschillende levensverhalen verteld worden. Alle vier deze levensverhalen kunnen zowel van links naar rechts (van laag naar hoog) als van rechts naar links (van hoog naar laag) verteld worden. Naast de 10 getalskaarten, bevat iedere categorie Kleine Arcana kaarten ook nog vier tarotkaarten die ‘hofkaarten’ worden genoemd. Op deze hofkaarten zijn de volgende vier soorten figuren afgebeeld: een schildknaap, een ridder, een koningin en een koning. Deze figuren komen in iedere categorie Kleine Arcana kaarten één keer voor.