Mediumsunie

privacy

Mediumsunie.nl hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van haar website. Contactgegevens die u zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een webformulier, per email of in een contract, zullen wij in de eerste plaats gebruiken voor het doel waarvoor u die gegevens hebt verstrekt.

Daarnaast kunnen wij uw contactgegevens gebruiken om met u te communiceren.

Uw persoonlijke gegevens worden niet bekend gemaakt aan derden.

Mediumsunie.nl heeft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat er door derden misbruik zou kunnen worden gemaakt van de door u bekend gemaakte persoonsgegevens.