Mediumsunie

Alles wat je wil weten over tarotkaart leggingen

Tarotkaarten zijn er in veel verschillende soorten, de sets met tarotkaarten worden ook wel ‘tarot decks’ genoemd. Er zijn niet alleen veel verschillende tarot decks en tarotkaarten binnen deze decks, maar er zijn ook veel verschillende manieren waarop tarotkaarten gelegd kunnen worden. Wil jij meer weten over de verschillende tarotkaart leggingen? In dit artikel kun je hier alles over lezen.

De frequentie van de tarotkaart legging

Allereerst worden er verschillende typen leggingen gebruikt op basis van de frequentie van een legging. Erg populair is de tarot dagkaart, hierbij wordt als het ware een losse tarotkaart getrokken. Tarot dagkaarten worden aan het begin van een dag getrokken en geven een boodschap mee voor alleen de betreffende specifieke dag. De tarot weeklegging lijkt hier enigszins op, met als verschil dat hierbij een kaart wordt gedraaid voor iedere dag van de nog komende week. Op deze manier kun je met behulp van zeven tarotkaarten inzicht krijgen in wat de aankomende week voor jou in petto zal hebben.

De meest bekende tarotkaart leggingen 

Gekeken naar de leggingen zelf, worden hiervoor verschillende technieken gehanteerd. Al deze leggingen hebben een specifieke naam en een specifiek doel. Hieronder worden de meest gebruikte leg technieken voor tarotkaarten, kort besproken:

  • Verleden, heden, toekomstlegging: dit type legging wordt ook wel een ‘driekaartlegging’ genoemd, omdat er bij deze legging drie verschillende kaarten worden gelegd. Er zijn nog meer soorten driekaartleggingen, maar de verleden, heden, toekomstlegging is wel de populairste. Zoals de naam al zegt, wordt tijdens deze legging een eerste kaart gedraaid die inzicht geeft in het verleden, een tweede kaart die je iets vertelt over het heden en een derde kaart die je richting geeft met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen.
  • De keuzelegging: de naam van dit type legging geeft al aan waar deze legging voor gebruikt kan worden, namelijk wanneer je richting wil krijgen met betrekking tot een te maken keuze. Bij de keuzelegging worden er in totaal zeven kaarten gelegd. De eerste kaart staat symbool voor de keuze die gemaakt dient te worden. In deze keuze worden er vervolgens twee mogelijkheden ‘voorgelegd’. Voor ieder van deze mogelijkheden worden vervolgens drie kaarten gedraaid. Met behulp van de drie kaarten per keuzemogelijkheid kun je vervolgens inzicht krijgen in de mogelijke gevolgen van de beide keuze opties. Aan de hand hiervan kun je vervolgens besluiten een bepaalde keuze wel of niet te maken.
  • De kompaslegging: bij deze legging worden er in totaal vier kaarten gelegd. Dit type legging kan uitstekend gebruikt worden om inzicht te krijgen in hoe een bepaalde situatie of gebeurtenis zal gaan verlopen. De eerste kaart die gelegd wordt, staat symbool voor de gebeurtenis of situatie waarin inzicht verkregen zal worden. De tweede kaart staat symbool voor de start van deze gebeurtenis of situatie, met behulp van de derde kaart kan een beeld gevormd worden over hoe jouw omgeving zal reageren op deze gebeurtenis of situatie en de laatste kaart geeft inzage in het resultaat, hetgeen de gebeurtenis of situatie jou uiteindelijk zal opleveren.