Mediumsunie

Alles wat je wil weten over spiritualiteit en paranormaliteit

Ben jij heel erg geïnteresseerd in alles rondom spiritualiteit en paranormaliteit en wil je graag je kennis omtrent dit onderwerp uitbreiden? Wil jij graag alles weten rondom paragnosten, mediums en tarotkaarten, of heb je bepaalde vragen waar je antwoord op zoekt? In deze ‘wist je dat’ vind je verschillende interessante weetjes over deze onderwerpen, lees dus snel verder!

Paragnosten

Wist je dat…

…een paragnost beschikt over één of meer paranormale gaven?

…er in totaal vijf verschillende paranormale gaven te onderscheiden zijn? Dit zijn helderziendheid, helderhorendheid, heldervoelendheid, helderruikendheid en helderwetendheid.

…paragnosten er zelfs al waren ten tijde van de Griekse Oudheid? Een goed voorbeeld hiervan is het zeer bekende ‘Orakel van Delphi’.

…sommige mensen over paranormale gaven beschikken, zonder dat zij dit zelf in de gaten hebben?

…een paragnost zowel uitspraken over het verleden, het heden, als de toekomst kan doen?

…een bezoek aan een paragnost je kan helpen bij vinden van verklaringen voor bepaalde gebeurtenissen en/of gedachten?

…een paragnost je steun kan geven bij het ervaren van angsten, gevoelens van somberheid en twijfels?

Mediums

Wist je dat…

…een medium en een paragnost niet hetzelfde zijn? Zij hebben wel een belangrijke overeenkomst, ze beschikken namelijk allebei over één of meer paranormale gaven.

…een medium in staat is om contact te leggen met overledenen? Dit kunnen zowel overleden mensen als dieren zijn.

…het voor een medium niet uitmaakt of iemand pas kort of al (heel) lang geleden overleden is?

…het bezoeken van een medium kan helpen bij het krijgen van antwoorden op vragen, die na het overlijden van een dierbare onbeantwoord zijn gebleven?

…het ook mogelijk is om via een telefonisch of zelfs een online consult in contact te komen met een medium? Je hoeft een medium dus zeker niet altijd op locatie te bezoeken.

…een medium als het ware een boodschapper is tussen het leven op aarde en het hiernamaals?

…het belangrijk is om bij de keuze voor een medium goed af te wegen bij welk medium jij een goed gevoel hebt? Dit kan namelijk van persoon tot persoon verschillen.

Tarotkaarten

Wist je dat…

…tarotkaarten als vele eeuwen gebruikt worden en hun oorsprong vinden in het Noorden van Italië?

…een set met tarotkaarten ook wel een tarot deck wordt genoemd?

…tarotkaarten meestal voorzien zijn van afbeeldingen met een diepere betekenis?

…er verschillende soorten tarotkaarten te draaien zijn? Zo zijn er tarot dagkaarten en tarot weekkaarten.

…er honderden verschillende tarot decks in omloop zijn, maar het bekendste deck de ‘Rider Waite’ is?

…de meeste tarot decks bestaan uit twee ‘onderdelen’, de Grote Arcana en de Kleine Arcana genoemd?

…de Grote Arcana het belangrijkste onderdeel is van een tarot deck en bestaat uit 22 verschillende kaarten?

…de Kleine Arcana bestaat uit vier categorieën, die ieder 14 verschillende kaarten bevatten?

…een compleet tarot deck dus bestaat uit maar liefst 78 tarotkaarten?

…je ook zelf kunt leren hoe je tarotkaarten kunt draaien en moet interpreteren? Hier zijn zowel online als in boeken, verschillende uitgebreide beschrijvingen over te vinden.