Mediumsunie

Alles wat je wil weten over paranormale gaven

Sommige mensen beschikken over paranormale gaven. Wellicht vraag je je af wat paranormale gaven precies zijn? Iemand met paranormale gaven is in staat om dingen te weten of te voelen, die met onze normale zintuigen niet te weten of te voelen zijn. Paranormale gaven worden om deze reden ook wel eens omschreven als ‘het zesde zintuig’. Mensen met paranormale gaven zijn hierdoor in staat om bepaalde informatie te verschaffen en uitspraken te doen, waartoe niet-paranormale mensen niet in staat zijn. Paranormale gaven zijn er in veel verschillende vormen, niet iedereen die over paranormale gaven beschikt, beschikt over dezelfde soort paranormale gaven. Het is zowel mogelijk om over één paranormale gave te beschikken als over meerdere, dit is van persoon tot persoon verschillend. Ben jij benieuwd welke paranormale gaven er allemaal zijn? In dit artikel vertellen we je meer over de verschillende paranormale gaven.

Welke paranormale gaven zijn er?

Zoals gezegd zijn er dus meerdere soorten paranormale gaven. De verschillende paranormale gaven zijn helderziendheid, helderwetendheid, heldervoelendheid, helderhorenheid en helderruikendheid. Hieronder lichten we deze gaven één voor één toe:

  • Helderziendheid: deze paranormale is het meest voorkomend en hierdoor ook het meest bekend. Personen die helderziend zijn, zijn in staat om dingen of gebeurtenissen te zien, die anderen niet zien. Dit kunnen zaken van allerlei aard zijn en dit kan zowel gaan om dingen die zich in het verleden hebben afgespeeld, zich op dit moment afspelen of zich in de toekomst zullen gaan afspelen. 
  • Helderwetendheid: dit is een wat minder veel voorkomende paranormale gave. Iemand die helderwetend is, heeft een zeer sterke intuïtie en kan inzichten opdoen, die een ander niet kan opdoen. Deze inzichten en kennis, geven helderwetenden een duidelijk beeld van bepaalde dingen of gebeurtenissen.
  • Heldervoelendheid: mensen die heldervoelend zijn, kunnen bepaalde gebeurtenissen of gedachtes aan voelen zien komen en kunnen op basis van gevoelens die zij ervaren, uitspraken doen over hoe specifieke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden of in de toekomst zullen gaan plaatsvinden. 
  • Helderhorendheid: dit is een veel onbekendere paranormale gave. Helderhorende personen zijn in staat om geluiden waar te nemen, die anderen niet kunnen horen. Aan de hand van deze geluiden kunnen situaties worden geschetst en voorspeld. 
  • Helderruikendheid: deze paranormale gave is bij de meeste mensen totaal onbekend. Personen die helderruikend zijn, hebben de mogelijkheid om dingen te ruiken, die anderen niet ruiken. Op basis van deze geuren kunnen verbanden en relaties worden gelegd met specifieke energieën. Deze verbanden en relaties kunnen de basis zijn voor het doen van uitspraken over zaken in het verleden, het heden en de toekomst.  

Wie bezitten er paranormale gaven?

In principe kan iedereen een paranormale gave bezitten. Veel mensen kunnen dit zelfs bezitten, zonder dat zij hier zelf erg in hebben. De meeste mensen doen dan ook niets met hun paranormale gave(n). Specifieke voorbeelden van personen die paranormaal zijn en hun paranormale gaven inzetten, om anderen nieuwe inzichten en verheldering te brengen, zijn bijvoorbeeld mediums en paragnosten. Zowel mediums als paragnosten kunnen beschikken over verschillende (combinaties van) paranormale gaven.